Regulamin promocji

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Likwidacja”, zwana dalej: „Promocją”.

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Promocji jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. adres ul. Zawiła 65e 30-390 Kraków.

4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 5.12.2017r. i kończy z dniem 31.12.2017r. lub z dniem wyczerpania zapasów

magazynowych towarów uczestniczących w Promocji. Ilość produktów biorących udział w Promocji jest ograniczona.

5. Do udziału w Promocji upoważnia zakup jednej lub większej ilości towarów oferowanych i dostępnych w sklepie

marki Vinotti, wystawionych uprzednio na ekspozycji sklepu marki Vinotti.

6. Informacje o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie http://www.vinotti.eu/ oraz

w siedzibie firmy Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k. ul. Zawiła 65e Kraków, a także w sklepach marki VINOTTI.

7. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go

akceptuje.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz

osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące zakupu w

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a) spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu,

b) zakup w terminie od 05.10.2017r. do dnia 31.12.2017r, w firmowych sklepach sieci sprzedaży detalicznej na terenie

Polski, jednego lub więcej produktów marki Vinotti.

c) produkty zakupione w Promocji są sprzedawana jednorazowo z ekspozycji, sprzedane są oznaczone jako (Sprzedane)

w Promocji, nowy towar (oznaczony Nowy) przywieziony w zamian za towar sprzedany nie podlega ponownej

sprzedaży. Produkty zakupione w Promocji są sprzedawana z ekspozycji, są to towary używane i mogą posiadać ślady

uszkodzenia lub użytkowania.

d) wpłacenie zaliczki na towar w wysokości 50% jego wartości .

e) produkty zakupione w Promocji są pakowane i transportowane przez Klienta lub Uczestnik Promocji może zlecić to

na własny koszt firmom zewnętrznym współpracującym z marką Vinotti .

f) zakup na raty musi być zgłoszony w momencie spisywania zamówienia , w przypadku chęci skorzystania z rat bez

jakiegokolwiek oprocentowania odejmowany jest rabat 5% ( przy linii kredytowej 10rat x 0% ) lub 10% ( przy linii

kredytowej 20rat x 0% ) w zależności z jakiej linii kredytowej klient będzie korzystał. Warunkiem skorzystania z zakupu

ratalnego jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Uczestnika przeprowadzona przez bank.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje banku.

g) akceptacja w całości Regulaminu.

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji i sprzedaży

towaru. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie

danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.

Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania

usunięcia.

Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k., adres ul. Zawiła 65e

30-390 Kraków.

4. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w zgłoszeniu do Promocji dane osobowe

Uczestników mogą być przetwarzane do celów marketingowych przez Vinotti Sp.z.o.o. Sp.k.

 

§ 3

WARTOŚCI RABATÓW

1. Wszyscy uczestnicy promocji którzy spełnią wyżej wymienione warunki otrzymają rabat w wysokości 50% na meble z kolekcji :

-Serena
-ModernoII
-Smile
-Arrmanio
-Agba
-Nuovo
-Easy Living
-Campaign
-Bella Luce
-Canyen
-Teak
-Teak&Batyline
-Tahiti
-Fiji
-Home
-Trento
-Industie
-Yaziko
-Orello
-Pienza
-Prato
-Krzesła biurowe - wszystkie modele
-Krzesła Marco Dom serii 39
-Home
-Toskania
-Melbourne
-Noriano
-Parigi
-Rovaniemi
-Tivano
-Crudo
-Lemon
-Moderno
-Rattan Twist
-Materace Schlarafia for Vinotti ( Mega, Ultra,Plus, Max, Galaxy )
-Materace Biostar, Biopearl
-Poduszki Natupalm, Coolclima, Premium - poduszki
-Kołdry
-Materace nawierzchniowe
-Cała oferta mebli ogrodowych
-Poduszki oraz szyby DO MEBLI RATTANOWYCH ( rabat obowiązuje przy zakupie mebli rattanowych )
-Modele narożników: Texas,Preston,Butterfly,Bastia,Vigo,Camelot,Baxter,Hermes,Glasgow,Wypoczynki serii Marcodom
-Zestaw Sahara
-Zestaw Foster
-Zestaw Oskar
-Komplet wypoczynkowy King, Royal

Importowane z poza Unii Europejskiej, 30%rabatu gotówkowego + 20% rabatu w formie artykułów dekoracyjnych co daje nam łączny rabat 50% na towary produkowane w Unii Europejskiej lub ten rabat można zamienić na 40% rabatu gotówkowego
Wypooczynki :Loft,Capella,Bellagio 1 ( model z przeszyciami ),Bellagio 2 ( dotyczy tylko egzemplarzy w tkaninieCAREY ),Espanol,Marcus, William,Gloria,Lirica,Armonia,Passione,Vigore,Pittsburg.
Kolekcje meblowe :Alabama,Oklahoma,Matreca medi 200,300,700,800,900. Rabat naliczany jest od wartości detalicznej zamówionego towaru brutto.
Artykuły dekoracyjne objętesą rabatem 30% w gotówce lub 50% na następny zakup artykułów dekoracyjnych .
Nowy towar zamawiany podczas promocji „Likwidacja” jest gratyfikowany rabatem 20% w gotówce lub można go zamienić na rabat 50% w formie artykułów dekoracyjnych na kolejne zakupy, który wykorzystać można do dnia 30.12.2017r.

Created by Blue Paprica